Asio Vision

תחום זה עוסק במערכות וציוד לבדיקות אל הרס באמצעות תהליכי בדיקה שאינם פוגעים בנבדק. להלן מקצת מן התחומים;

ערכן של בדיקות אל הרס בשילוב עם תרמוגרפיה אקטיבית
הבדיקה מתבצעת ללא מגע בנבדק. הבדיקות מתבצעות במהירות על פני שטחים גדולים. מערכת מודולרית מאפשרת בדיקות תרמוגרפיות בטכנולוגיות שונות כגון: Lock In, Pulse, Transient ואחרות. השיטה המודולרית מאפשרת שימוש במגוון רחב של מקורות ערור תרמי, כגון: מנורות פלאש, לייזרים, מנורות הלוגן, אולטראסאונד וכיו"ב. ניתן לבחון דגימות במגוון רב של חומרים.

 

לחברת AsioVision יכולות מרשימות בתחום וביניהן 
לאפיין את סוג הבדיקה הנדרשת ולתכנן את מרכיבי החומרה והתוכנה המתאימים עבור בדיקה ספציפית זו, להציע ללקוח מערכת בדיקה הכוללת את כל המרכיבים הנדרשים ולבצע את הבדיקה עצמה במידת הצורך במסגרת מתן שירות.

 

שיטת המדידה
החומר הנבדק מעורר על ידי מקור חום כלשהו. (מקור החום נבחר בהתאם לחומר הנבדק, התופעה אותה מבקשים לבדוק). זרימת החום המעורר בתוך החומר הינה בעלת השפעה מיידית על החתימה התרמית של המשטח החיצוני של החומר הנבדק. את החתימה התרמית הזו אנחנו מקליטים לאורך זמן ובסנכרון מלא לעירור התרמי אותו אנחנו מספקים. ניתוח החתימות התרמיות והשתנותן כפונקציה של הזמן נותנות לנו אינדיקציה על המבנה הפנימי של החומר ועל בעיות שעלולות להיות בתוך נפח זה. ההבדלים בין הבדיקות השונות הן בסוג החומר הנבדק ובסוג הפגמים אותם אנחנו מחפשים בתוך החומר. (חללים, סדקים, שברים).

 

מספר דוגמאות לבדיקות אל הרס מסוג זה הינן;
♦ בדיקה של תאים סולאריים
בדיקות אלה מחפשות בתאים סולאריים פגמי ייצור, כגון, סדקים ושברים קטנים, קצרים וכדומה.
♦ בדיקת מטוסים
בדיקת חלקי מטוס שונים וגילוי תופעות של סדקים או פגמים פנימיים שנוצרים כתוצאה ממאמצים, או מבלאי טבעי. היתרון העצום בבדיקה זו היא בעבודה על שטחים גדולים ובמהירות.
♦ בדיקת איכות של הלחמות
בדיקת איכות של חוזק ההלחמה ואי היווצרות סדקים בה שעלולים להחלישה.
בדיקה זו מתבצעת במהירות רבה ביותר ומבלי שייווצר מגע עם ההלחמה
עצמה, דבר חשוב לכשעצמו בבדיקה זו. 

עבור לתוכן העמוד