Asio Vision

אוטומציה

 
 
 
ASIO Vision מפתחת ומספקת פתרונות  לייעול תהליך הייצור ע"י בקרה באמצעות מערכות ראייה
ממוחשבת. באמצעות מערכות אלו, ניתן לבצע מדידות חלקים, זיהוי בר-קוד, קריאת נתוני טקסט, מדידת טמפ', איתור פגמים ועוד. הפתרונות מבוססים על חומרה ותוכנה, וממומשים באמצעות מצלמות תרמיות, מצלמות חכמות ואלגוריתמיקה בעיבוד תמונה. עם לקוחותינו נמנים תעשיות רבות מתחומים מגוונים כגון: תעשיית הפלסטיק, תעשיית המזון, תעשיית האלקטרוניקה, תעשיית המתכת, תעשיית התרופות ועוד.
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

אוטומציה בתעשיית הפלסטיק
בתעשיית הפלסטיק משתמשים במצלמות ובעיבוד תמונה לשני נושאים עיקריים, בקרה בתהליך הייצור על הייצור עצמו ועל איכות המוצר ואחזקה חזויה. כנס ולמד עוד.
אוטומציה בתחום המזון
ראייה ממוחשבת נותנת פיתרון לכל הסטנדרטים הגבוהים המצופים מתעשיית המזון.
היכנס ובדוק כיצד
עבור לתוכן העמוד